EKO-PLUS S. C.

 ul. Biskupińska 15, 30-732 Kraków

 Telefon: 122 90 07 08

 Fax: 122 90 00 49

 E-mail: biuro@ekoplus.com.pl

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

 

 
Co nowego?

Zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Przedsiębiorstwo EKO-PLUS S. C. prowadzi punkt zbiórki oraz zakład

 

 

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przygotowanie Dokumentacji związanej z gospodarką odpadami

 

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. nr 62 poz. 628) wytwórca odpadów
w zależności od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów jest obowiązany do uzyskania decyzji  zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
                                                 

Kompleksowa obsługa separatorów

 

Firma EKO-PLUS S. C. oferuje wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych separatorów oraz odbiór
i zagospodarowanie odpadów powstających w separatorach.